معرفی

مدیریت منابع و امکانات سخت افزاری و بستر های شبکه موجود یکی از دغدغه های همیشگی سازمانها و شرکتها و حتی افراد می باشد. در سالهای ابتدایی قرن ۲۱ چالش تعامل سیستم ادمین ها و توسعه دهندگان روز به روز بیشتر می شد. و با توجه به سرعت بالای توسعه در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به مدیریت چابک سیستم ها (Agile System Administration) بیشتر احساس می شد که باعث ایجاد جنبش DevOps گردید.

در واقع کلمه devops در راستای تحقق مفهوم زیرساخت چابک (Agile Infrastructure) در کنفرانسی به همین نام سال ۲۰۰۹ ابداع شد. در دهه دوم قرن ۲۱ مفاهیم، ابزارها و راهکارهای متنوع دیگری توسعه یافتند که این کار را سرعت می بخشیدند. که یکی از مهمترین آنها مفهوم داکر و ابزار کوبرنیتیز است.

همچنین ایده زیرساخت به صورت کد (IaC - Infrastructure as code) به مدیران سیستم کمک می کند که زیر ساخت را به صورت توصیفی مدیریت کنند و نسخه ها و تغییرات آن را به راحتی نگهداری کنند. این امر در مدیریت چابک و تحویل پیوسته ( continuous delivery) بسیار کلیدی است. هدف اصلی IaC داشتن محیطی پایدار و مقیاس پذیر و در عین حال چابک در تغییرات و تکرار پذیر است. ابزاری مانند helm می تواند قدمی قابل قبول در این راستا باشد.

در «مجموعه سامانه های نرم افزاری و زیرساخت های ابری کوبیت» با بهره گیری از ایده های نوین و تکنولوژی ها و ابزارهای به روز حوزه مدیریت زیرساخت، سعی شده است که دانش روز دنیا در خدمت سازمانها، شرکتها و افرادی باشد که در حوزه فناوری اطلاعات می خواهند پیشرو باشند.

قبل از مطالعه بیشتر جزییات می توانید شروع به کار کنید یا معرفی کلی از اجزاء کوبیت به تفکیک زیر سامانه ها را ببینید.